Premios Ixatxak 2012 – Koldo Etxebarria

premios_Ixatxak_Koldo_Etxebarria

Fotografia: Jon Azofra